Livet kan by på utfordringer,
og for de fleste av oss går det opp og ned


Kjenner DU noen, eller har du selv opplevd at livet ikke alltid går på skinner? Da vet du også at jobb og gode kollegaer er viktig. Jobb kan være tilfriskende og gir gode helsemessige effekter for mennesker med psykiske utfordringer.

Ny avdelingsleder ved Hadeland IPS

Etter 10 år som avdelingsleder ved Hadeland IPS gir Kine Nan Lium stafettpinnen videre til Lisbeth Berg. Les Mer...

Fagdag IPS Gjøvik

Tirsdag 5.April var Nina Skåningsrud og Malin Bergseth på fagdagene til IPS Gjøvik. Les Mer...

Ny avdelingsleder ved Hadeland IPS

Etter 10 år som avdelingsleder ved Hadeland IPS gir Kine Nan Lium stafettpinnen videre til Lisbeth Berg. Les Mer...

Hadeland med eget FACT team

Samarbeidsprosjektet FACT Hadeland skal sikre enda bedre og helhetlig hjelp til innbyggere over 18 år med alvorlige psykiske lidelser og/eller Les Mer...