Gran Kommune

Psykisk helsetjeneste, Gran kommune.

Server per 13.02.2014 207 personer. For 2013 er tallet 280.

Seksjonsleder: Marianne Granseth

Hvem kan få hjelp fra psykisk helsetjeneste?
Psykisk helsetjeneste tilbyr individuelle samtaler og oppfølging av personer med psykiske lidelser eller personer i vanskelige eller kritiske livssituasjoner, både voksne, barn og unge og deres familier.

Dette kan Psykisk helsetjeneste bistå med:
• Individuelle støttesamtaler på kontoret
• Hjemmebesøk/familiesamtaler/nettverksmøter
• Individuell oppfølging etter behov, for eksempel hjelp til å komme i kontakt med andre tjenester i kommunen
• Ulike grupper, for eksempel foreldreveiledningsgruppe og gruppe for fysisk aktivitet
• Åpent dagsenter hver onsdag og fredag på dagtid, og mandag kl. 15.00 – 20.00.
• Tilrettelagte fritidsaktiviteter for barn og unge i samarbeid med andre tjenester
• Grupper for barn av psykisk syke foreldre
Samarbeid
Psykisk helsetjeneste samarbeider med de ulike tjenestene i egen kommune samt spesialisthelsetjenesten og brukerorganisasjonene.

I Gran samarbeider tjenesten blant annet med organisasjonen Mental Helse Gran. Dagsenter for psykisk helse gir tilbud om ulike aktiviteter på dagtid.

Tjenesten er gratis
Tjenesten er gratis, og du trenger ingen formell henvisning fra lege for å komme i kontakt med oss. Du kan ta kontakt med oss selv, eller noen andre kan gjøre det for deg. Vi vurderer alle henvendelser på likt grunnlag uavhengig av henvisningsinstans.

Åpningstid
Tjenesten er bemannet på dagtid på hverdager. Ved behov for øyeblikkelig hjelp må legevakt kontaktes.

 

 

Psykisk Helsetjeneste i Gran Kommune er en av samarbeidspartnerene i Hadeland IPS. Les mere på Gran Kommune