DPS Gjøvik Poliklinikk Hadeland

DPS Gjøvik, Poliklinikk Hadeland er et psykiatrisk annenlinjetjenestetilbud i regi av Sykehuset Innlandet og inngår som en del av DPS Gjøvik. Poliklinikken gir tilbud om psykiatrisk spesialistbehandling på ulike nivåer til innbyggerne i Gran Kommune, Lunner Kommune og Jevnaker Kommune.
DPS Gjøvik Poliklinikk Hadeland, ligger sentralt til i Gran sentrum, ca. 6 mil fra Oslo. DPS Gjøvik Poliklinikk Hadeland består av psykiatrisk poliklinikk, dagbehandling, rusmiddelteam, ambulant team, samt en ekspedisjon.
Institusjonen er organisert i ulike team som gir et bredt spekter av tilbud.
Poliklinikken behandler ca 900 pasienter per år.

Enhetsleder
Angelika Westby

Kontakt oss
Telefon 611 17 270
Besøksadresse
Smietorget 3. etasje

Postadresse
2750 Gran