Dersom du ønsker mer kompetanse eller informasjon om IPS kan Hadeland IPS bidra med dette:

· Kurs

· Hospiteringer

· Foredrag

· Seminarer

· Hjelp til igangsetting

· Implementering

· Dokumentasjon og registreringer

· Verktøy og skjema

· Veiledning og opplæring av jobbspesialister og metodeveiledere

 

Ønsker du å komme på gratis hospiteringsbesøk hos oss? TRYKK HER! 

 

Litt om historien til Hadeland IPS Ressurssenter

I 2012 ble det bestemt at Individual Placement and Support (IPS – Individuell Jobbstøtte) skulle prøves ut i Norge. 7 piloter med ulik organisering i NAV og helse skulle prøve ut IPS-modellen. Det ble i perioden gjennomført en RCT studie som ble avsluttet i desember 2016. Resultatene var i likhet med tidligere internasjonale RCT-studier på IPS, vellykket, og kunne vise til bedre resultater enn kontrollgruppa.

I 2017 ble Hadeland IPS et av 4 ressurssentre i Norge på IPS. Hensikten er å videreutvikle IPS-tjenesten og spre kompetanse til ny oppstartede IPS-program og andre som ønsker mer kompetanse og veiledning på feltet. Gode resultater og god kvalitet på IPS og SE-tjenesten på Hadeland har gitt oss muligheten til å bidra i dette viktige arbeidet.

Siden 2012 har Hadeland IPS opparbeidet seg solid kompetanse på Individuell jobbstøtte (IPS) /Supported Employment (SE). Vi har over flere år vært ansvarlig for gjennomføring av nasjonale kurs og opplæringer på IPS i regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Vi holder også kurs i Supported Employment i NAV sin satsning på Egen regi og Utvidet Oppfølging i NAV.

Hadeland IPS bidrar også med å gjennomføre kvalitetsevalueringer av tilsvarende tjenester i hele landet. Vi har flere personer med kompetanse på kvalitetsevalueringer i avdelingen.

Hadeland IPS skal være et regionalt- og nasjonalt kompetansesenter som skal sikre utvikling og kompetanse på IPS sin evidensbasert praksis . Høy kvalitet på tjenesten, bidrar til å sikre at brukerne kommer ut i og står i ordinært lønnet arbeid.

Hadeland IPS består i dag av et team på 14 medarbeidere med ulik kompetanse og yrkesbakgrunn. Det er stort engasjement hos jobbspesialistene som har resultatfokus og trigges av måloppnåelse gjennom teamarbeid.

Ønsker du å komme i kontakt med et av de fire IPS-Ressurssentrene?

   

 

Hadeland IPS
Hjemmeside
Kontaktinfo
Last ned vår brosjyre her!

Ressurssenter IPS og SE (Østfold)
Kontaktmail

IPS NOR (Bodø)
Hjemmeside
Kontaktmail

IPS Bergen
Kontaktmail

 

Andre nyttige nettsider:

NAV

NAPHANasjonalt kompetansesenter for psykisk helse