NAV

Hadeland IPS er en del av NAV Hadeland. NAV-kontoret på Hadeland er et av få kontorer i Norge som er interkommunalt, det vil si at Lunner- og Gran Kommune har et felles NAV kontor. Du kan få bistand til å komme i jobb på NAV-kontoret.


Lurer du på noe om IPS, kan du spørre en veileder på NAV Hadeland.


Hovedmålene til NAV er

flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
et velfungerende arbeidsmarked
rett tjeneste og stønad til rett tid
god service tilpasset brukeren sine forutsetninger og behov
en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning