Jobbspesialistene på Hadeland er
for deg som står utenfor arbeidslivet eller utdanning

Det eneste kriteriet for å motta tjenesten er at du ønsker
å samarbeide med en jobbspesialist for å finne en jobb/utdanning.

SØKER DU JOBB? IPS brosjyre

ØNSKER DU UTDANNING? IPS-ung brosjyre

Jobbspesialisten er opptatt av
ditt behov og hva du trenger for å
lykkes i jobbsøkerprosessen.

Selv om du har perioder i livet der du ikke har jobbet, har
vi erfart at personlige egenskaper, interesser og ferdigheter er
det aller viktigste for at arbeidsgivere skal ansette deg.
Jobbspesialisten vil legge til rette for at alle parter skal komme
godt ut av det i en ansettelsesprosess.

Hva kan jobbspesialisten bidra med?
• Gjøre deg bevisst på egen kompetanse og egne ferdigheter
• Bygge relasjoner med arbeidsgivere på dine vegne
• Være en pådriver, medspiller og rådgiver
• Utarbeide CV og søknad
• «Preppe» deg før intervju

Nysgjerrig? Ta kontakt med oss da vel!

Tips i jobbsøkerprosessen!

Tips før jobbintervjuet!