Kom i jobb Bodø

Stadig flere unge med psykiske plager faller ut av arbeidslivet. Dette er en utvikling vi må stoppe – sammen.

Gjennom Kom i Jobb i Bodø arbeider vi for at flere får bidra med sine ressurser i samfunnet. De unge trenger arbeidslivet, og arbeidslivet trenger dem.

Målet er ordinær lønn i ordinært arbeid.

Samarbeid står helt sentralt i prosjektet. Vi vil samarbeide tett med arbeidsgiver og fungere som bindeledd mellom ulike systemer. Næringslivskontaktene som er ansatt i Nordlandssykehuset og Bodø kommune vil også ha kontordag på NAV.

 

Kom i Jobb er en av syv IPS-piloter i landet. Vi samarbeider tett med piloten i Bodø når det gjelder å finne gode løsninger for jobbsøkeren.

Se mer her Kom i jobb