Jevnaker Kommune

Psykisk helsetjeneste
Tjenesten skal bidra med hjelp til selvhjelp, slik at den som sliter kan mestre sin hverdag på best mulig måte. Alle som søker får en kartleggingssamtale.


Rustjenesten
Rustjenenesten er samlokalisert med psykisk helsetjeneste i kommunen. Vi ønsker å ha et forebyggende fokus i vårt arbeid. Du trenger ikke å ha et omfattende og alvorlig rusproblem for å ta kontakt med tjenesten. Er du pårørende til noen som har et problematisk forhold til rusmidler tilbyr vi råd og veiledning.


Hvordan komme i kontakt med tjenestene:
Du kan selv ta direkte kontakt med tjenestene via servicetorget på telefon 61315700 eller be din fastlege om å henvise deg. Du kan også søke om tjenester via søknadskjema Helse og omsorg som ligger på Jevnaker kommune sin hjemmeside.

og her kommer resten av informasjonen