Med Hadeland IPS som rekrutteringspartner vil du få følgende merverdi tilbake:

• Motiverte medarbeidere

• Kvalifiserte medarbeidere

• Trygg og åpen rekrutteringsprosess

• Oppfølging og tilrettelegging for arbeidstaker og arbeidsgiver

så lenge en av partene ønsker dette

• Dedikert jobbspesialist tilgjengelig for din bedrift

• Tett samarbeid med NAV

• Kunnskap om økonomiske stønader og virkemidler

• Stort fagnettverk og mange samarbeidspartnere

En lønnsom deal!

Jobbspesialistene på Hadeland har som mål å være en trygg
rekrutteringspartner med den beste oppfølgingen for arbeidsgiveren.
Vi bistår motiverte arbeidssøkere i jakten på den riktige jobben.

All forskning viser at jobb er tilfriskende og gir gode helsemessige
effekter dersom vi får bruke vårt talent, våre ferdigheter og
kompetanse ute i arbeidslivet, på den riktige arbeidsplassen.

Jobbmatch

Jobbspesialistene er opptatt av bedriftens behov og hva dere
ser etter når dere skal rekrutterer nye medarbeidere. Vi vet
at det er både tid- og ressurskrevende å få rett person på rett
plass. Jobben vår er å bli godt kjent med ulike arbeidsgivere og
selvfølgelig med kandidatene som leter etter jobb. Gjennom
kartlegging av personlige egenskaper, interesser og ferdigheter,
har vi gode forutsetninger for å finne frem til rett jobbmatch.

Jobbspesialisten vil legge til rette for at alle parter skal komme
godt ut av det i en ansettelsesprosess.

Vi er et stort team med erfaring fra mange bransjer og yrker,
og vil være tilgjengelig for deg når du trenger det!

Ønsker du kvalifiserte kandidater ring en av våre jobbspesialister i dag, vi hjelper deg kostnadsfritt.

 

ER DU ARBEIDSGIVER? Last ned vår brosjyre her!