God kvalitet og flere ut i jobb!

Hadeland IPS startet opp i 2013 og gir nå 60 jobbsøkere tjenesten. Flere av disse har kommet ut i ordinære jobber.

Hadeland IPS er en del av et nasjonalt pilotprosjekt som det forskes på. IPS – individuell jobbsøtte viser i internasjonale studier at IPS er tjenesten som har best resultater når det gjelder å bistå mennesker med psykiske lidelser ut i ordinært arbeid. Piloten har nylig gjennomført en kvalitetsmåling som viser at programmet har en god kvalitet ut i fra skalaen alle IPS-program måles innenfor.

Skriv et svar