Spenstige kursdager for dedikerte jobbspesialister i Trøndelag

Jobbspesialister fra hele Trøndelag var samlet i tre dager for å videreutvikle seg og dele erfaringer! Hadeland IPS Ressurssenter sammen med gode kollegaer fra NAPHA og Sørlandet Sykehus fikk lov til å bidra med kunnskap og løfte opp problemstillinger i Supported Employment (SE) prosessen.

           

Hadeland IPS Ressurssenter tilbyr blant annet kurs for ferske jobbspesialister. Denne gangen var det både nye og jobbspesialister med lengre erfaring som ønsket litt påfyll, og kursdager for viderekomne ble utarbeidet sammen med engasjerte fagpersoner og fylkeskontakter.

Første dagen møtte vi nysgjerrige markedskontakter, NAV-veiledere og ledere sammen med jobbspesialistene fra Trøndelag. Alle hadde et ønske om å få et felles og bredere kunnskapsgrunnlag på Supported Employment. De påfølgende to dagene var deltakerne en god blanding av jobbspesialister og metodeveiledere fra IPS og Utvidet oppfølging. Temaene var mange, og det var gode diskusjoner rundt hele prosessen i SE. Hvordan vi kan jobbe godt med mål- og resultatfokus var et annet tema. En rød tråd gjennom de tre dagene var fokus på det mest grunnleggende i metodikken; nemlig holdninger og verdier.

Vi var så heldige å ha med oss flere på laget. Siri Bjarstad fra NAPHA som beskrev hvordan Recovery kan være en måte å skape et felles kunnskapsgrunnlag i NAV og Helse. Ronny Kolstad kom helt til Trondheim fra Sørlandet Sykehus, og understreket viktigheten av gode relasjoner gjennom «Tillitskoden». På hjemmebane var Psykologspesialist Julie Salater fra Senter for Jobbmestring. Vi ble kanskje enda mer overbevist over at jobb kan være bra for helsa gjennom dette foredraget.

Jobbspesialistene skal bruke mye av tiden sin ute i lokalsamfunnet, og i tillegg må de hele tiden utfordre seg selv og utvikle kompetanse. Dette måtte de også erfare i praksis disse dagene, og ble kastet ut til «ekte» arbeidsgivere i Trondheim for å bygge relasjoner på vegne av jobbsøkerne sine med et klart mål og strategi for besøkene.

Tre dager til ende var over, og vi kunne reise sørover med visshet om at jobbsøkere i Trondheim får et godt tilbud med dedikerte jobbspesialister i Utvidet Oppfølging og IPS.

Jobbspesialistrollen er en krevende rolle, og det kan være nyttig og samles for å få en påminnelse om hvordan vi kan jobbe godt etter en slik tilnærming. Og ikke minst dele erfaringer, gode historier og tips og støtte hverandre i jobben.

Er dere nysgjerrige på hvordan vi i ressurssentrene kan hjelpe dere med dette? Ta gjerne kontakt med oss i Hadeland IPS Ressurssenter.

Malin Bergseth, Roy Erland Myrdal og Nina Skåningsrud

 

Kommentarene er stengt.