Thomas Gulbrandsen – ny fagleder for Hadeland IPS

 

 

Teamet med effektive jobbspesialister hos Hadeland IPS vokser stadig. For å innfri høye krav til samhandling og faglig utvikling, er det siste grepet at avdelingen på NAV Hadeland styrkesmed en fagleder. Thomas Gulbrandsen har lengst fartstid i gamet og kan nå kle seg med ny tittel.

Solid bakgrunn

Gulbrandsen startet sin karriere i NAV allerede i 2012, da han kom inn som jobbspesialist. Tidlig ble det klart at Oslo-karen var drivende dyktig i jobben, og allerede i 2013 fikk han ny rolle som metodeveileder. Fra 2017 har Gulbrandsen gjort en glimrende jobb som teamleder for Utvidet Oppfølging. Ved siden av sin stilling på NAV Hadeland, så har Gulbrandsen igjennom flere år jobbet for Arbeids- og Velferdsdirektoratet med å holde kurs, opplæring og gjennomføre kvalitets evalueringer.


En rolle som vil utvikle kompetansen for IPS i Norge

Hadeland IPS ble sammen med Bodø, Bergen og Østfold pekt ut som ressurssenter i 2017. Intensjonen med dette er å sikre at kompetansen på IPS-avdelinger i Norge ivaretas, utvikles og forankres i NAV og helse. Rollen som fagleder er en naturlig fortsettelse av hvordan sikre at IPS i Norge, og NAV i samarbeid med helse skal utvikles i takt med fremtiden. Lignende stillinger som denne finner man også i Oslo, og Østfold men her har man valgt tittelen metodeleder.

– Deler av stillingen min som fagleder vil være å bidra til å sikre intensjonen om å videreføre og kvalitetssikre ressurssenteret. Mitt bidrag vil bli synlig gjennom kurs, samlinger, veiledninger, støtte for metodeveiledere, og ikke minst integrasjon inn mot helse, sier en topp motivert Thomas Gulbrandsen.

 

Rollen er «adoptert» fra USA og England

Rollen som i Norge kalles for fagleder, er en ny rolle. Man kan best beskrive rollen som en type «trainer» for metodeveiledere og IPS-tjenester.

– Jeg gleder meg og synes det er utrolig spennende å være med på å kunne forme, og ikke minst utvikle rollen som fagleder slik at den er best mulig tilpasset norske IPS-team, forteller Gulbrandsen.

– Rollen er for meg utfordrende og veldig utviklende for egen kompetanse og karriere. Der er nybrottsarbeid, noe jeg trives veldig godt med, avslutter Thomas Gulbrandsen før han haster til neste oppgave i en hektisk hverdag hos Hadeland IPS.

Lurer du på hva som kreves for å bli fagleder?
Her kan du lese utlysningen.

Kommentarene er stengt.