The perfect match!

 

 

Tenk deg at du er leder på en bedrift som går så det griner. Du er lesset ned med oppgaver som er viktige for å få maksimalt ut av driften. På toppen av det hele har du også behov for arbeidskraft, men tiden strekker ikke til. Tenk om noen kunne presentert en arbeidssøker med all kompetansen, og kvalitetene som din bedrift ser etter. Dette er selvfølgelig ikke mulig, eller?

 

IPS med fokus på «JOBBMATCH»

Dette høres kanskje ut som utopi for mange, og noe man ikke forbinder med hvordan NAV tradisjonelt jobber. Uansett så er det nettopp slik vi jobber i de stadig økende antall IPS-team i Norge.

– Det finnes en jobb for alle akkurat som det finnes en partner, men det må være den riktige jobben! Vi har alle våre sterke og svake sider, og det gjelder å finne jobbene hvor det er mest bruk for de sterke sidene. Jeg hadde rett og slett vært udugelig i noen jobber, mens med andre oppgaver, kan jeg gjøre en riktig så god jobb. Poenget er at vi må kjenne både jobbsøkeren og arbeidsgiveren tvers igjennom slik at vi vet hva som passer for begge parter. Hvis vi er gode nok til denne jobben, kan vi finne den perfekte match, forklarer avdelingsleder ved Hadeland IPS Kine Nan Lium.

Vi vet at dette får arbeidssøkere ut i jobb!

Hadeland IPS, og de andre IPS-teamene i Norge jobber etter en metode som har gode resultater på verdensbasis når det gjelder å skaffe og beholde jobb. Vi er et sammensatt team med bred kompetanse og erfaring fra ulike yrker.

– Vi gjør noe som virker for en målgruppe som ingen i utgangspunktet hadde tro på at kunne jobbe. Da må vi fortsette å gjøre det som virker og sørge for at disse menneskene får muligheten til å komme seg ut i det ordinære arbeidslivet. Dette bidrar til å få flere i jobb, gjøre arbeidslivet mer mangfoldig og ikke minst heve livskvaliteten til den enkelte, forteller en engasjert Lium på dagen for startskuddet av Integreringsdugnaden.

 

Integrert i helsetjenesten

Jobbspesialistene i Hadeland IPS jobber tett sammen med NAV-veiledere og helsetjenesten på DPS Gjøvik Poliklinikk Hadeland i Gran, Lunner og Jevnaker Kommune når det er behov for det.

– Denne måten å samarbeide på er helt avgjørende for at vi skal lykkes. Her er jobbsøkeren i sentrum med de nødvendige hjelperne rundt, slik at vi i fellesskap kan nå målet om ordinært lønnet arbeid. Vi er tydelige på roller, og jobbspesialisten jobber utelukkende mot jobb og ute i arbeidsmarkedet, mens behandler støtter vedkommende med de utfordringene som kan oppstå underveis. Dermed blir dette teamet utrolig gode på å finne rett jobbmatch for den enkelte. Vi er til og med klar over de utfordringer og problemer som kan oppstå, og det er man aldri en vanlig rekrutteringsprosess, avslutter Kine Nan Lium før hun fortsetter sin travle arbeidsdag hos Hadeland IPS.

 

 

 

 

 

Kommentarene er stengt.