Statsministeren på besøk!

Hadeland IPS og NAV Hadeland har hatt stor suksess med måten å jobbe på. Flere mennesker som har stått utenfor arbeidslivet har kommet ut i ordinære jobber ved hjelp av IPS-prosjektet. I høst kom statsminister Erna Solberg for å snakke med jobbsøkerne og høre om deres erfaringer og opplevelser.

Hadeland IPS jobber med en metode som kalles individuell jobbstøtte. Det første året prosjektet har vært i gang har 17 av 23 brukere kommet seg ut i jobb.

Tilbudet gis til personer som ikke klarer å komme seg tilbake i jobb etter en eller annen form for psykisk lidelse

De gode resultatene på Hadeland har ikke gått upåaktet hen, og i går kom statsminister Erna Solberg på besøk for å snakke med noen av brukerne som har fått hjelp.

Se nyhetsreportasje fra besøket her

Hørte på brukerne

– Dette er en veldig framtidsrettet måte å jobbe på. For meg er det utrolig viktig å gi et arbeidstilbud også til dem som har et hull i cv-en. Det er viktig for livskvaliteten til den det gjelder, og jeg mener at alle som ønsker å jobbe skal ha muligheten til det, sa Erna Solberg, etter at hun i ro og fred hadde fått snakket med flere av brukerne.

Statsministeren ønsket nemlig selv at det ikke skulle være så mange til stede på møtet, nettopp fordi hun ville høre hva den enkelte brukeren hadde å si.

En av dem var Hans Olav Solheim, som hadde fått plass ved siden av statsministeren på møtet. Gjennom Hadeland IPS har han fått jobb som pizzabaker på Haugli i Gran, og det har gått over all forventning.

– Er dette noe du kunne tenke deg å jobbe videre med? spurte Solberg.

– Ja, det kan jeg. Nå ser jeg på mulighetene for å bli kokk. Det hadde jeg aldri tenkt på før prosjektet hjalp meg med å få denne jobben, svarte Solheim.

– Dette jeg trengte

Etterpå var han takknemlig for at han hadde fått møte Solberg.

– Det er morsomt at hun tar seg tid til å høre om dette prosjektet og vil snakke med oss som er brukere. Jeg føler jeg fikk formidlet hva jeg synes er bra med prosjektet. For meg var det nettopp dette jeg trengte for å komme meg ut i jobb, fortalte han.

I tillegg til å møte brukere, fikk Solberg også snakke med dem som arbeider med prosjektet, samt representanter fra bedrifter som har bidratt med arbeidsplasser. Møtet foregikk på Gran Tre, ettersom en av brukerne i prosjektet har fått jobb der.

– Får en unik sjanse

Prosjektleder Kine Lium fra Hadeland IPS orienterte også om hvordan det jobbes. Hun sier at det betyr mye for hele prosjektet at statsministeren tok seg tid til å komme.

– Det er veldig positivt at hun kommer hit. Og at hun ønsker å snakke med brukerne alene. Det viser at hun er opptatt av det, sa Lium.

Hun vil også rose brukerne som stilte opp på møtet, for å formidle sine erfaringer til statsministeren.

– Disse brukerne får en unik sjanse til å prøve seg i ordinært arbeidsliv. De får støtte fra oss hele vegen, men det er også takket være god innsats i både helsevesenet og bedriftene, skryter Lium.

Statsministeren tok seg god tid på Gran Tre, og etter møtet med brukerne fikk hun også være med på en omvisning i produksjonslokalene til bedriften.

Kommentarene er stengt.