Regjeringen har invitert til dugnad og vi er med!

Å inkludere flere mennesker i arbeidslivet er et samfunnsoppdrag. INKO-konferansen er en faglig møteplass for alle som er interessert og nysgjerrig på arbeidsinkludering. IPS Ressurssenter på NAV Hadeland var blant utstillerne på konferansens kunnskapstorg, og frontet individuell jobbstøtte (IPS) som metode i å få flere mennesker i jobb.

Alle trenger inkluderingskompetanse – enten du er praktiker, leder eller akademiker. Ved NAV Hadeland bistår jobbspesialistene mennesker som ufrivillig har havnet utenfor arbeidslivet, med å få ordinært lønnet arbeid. Slik at de får en meningsfull hverdag og kan være slitne etter endt arbeidsuke.

INKO-konferansen arrangeres for femte gang og er et samarbeid mellom Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Fontenehus Norge og Supported Employment Norge (SENO). I år var det forelesere fra danske, norske og amerikanske forskere og fagutviklere samt verksteder for faglig fordypning. Universitets- og høgskolesektoren ble utfordret til å presentere kunnskap og utfordringer som kan bidra til større forståelse innen praktisk arbeidsinkludering.

                                                 

Kommentarene er stengt.