Recovery-orientert praksis på NAV Hadeland

Hele NAV-Hadeland var samlet da vi var så heldige å få besøk av Siri Bjaarstad fra NAPHA. Hun hadde tatt turen fra Trondheim for å snakke om verdier og holdninger og Recovery-tankegang, en prosess som innebærer endring av holdninger og verdier.

 Siri Bjaarstad

Siri har lang arbeidserfaring blant annet fra NAV og fortalte om refleksjoner hun har gjort seg i senere tid. Hun skildret hvordan hun med gode hensikter ofte hadde forventninger og planer for jobbsøker, men i ettertid ble oppmerksom på at jobbsøkeren selv ikke fikk et reelt valg. Respekt og likeverd er grunnleggende faktorer i recovery som kan bidra til et godt samarbeid og en god relasjon med jobbsøkeren.

Siri understreket hvor viktig det er å være en god lytter og bruke tid på å bli kjent med jobbsøkerens ønsker, egenskaper og kunnskaper. Hun la vekt på at Recovery er en måte å leve et liv på som gir håp, trivsel og muligheter. Vi fikk høre hvordan vi kan bruke dette for å skape tillit og en god relasjon til de som kommer til oss for hjelp.

Erfaringskonsulenten, Nina delte sine tanker om temaet og ga oss innblikk i at det for mange, kan være vanskelig å ta kontakt med NAV. Hun la vekt på hvor avgjørende det derfor er å møte de som oppsøker NAV med en dose vennlighet og forståelse.

 Nina Skåningsrud

Veiledere og jobbspesialister på NAV Hadeland jobbet i grupper med verdikort hvor holdninger ble utfordret. Påstander og spørsmål ble drøftet med stort engasjement, og det kom mange kloke refleksjoner og tips å ta med seg i hverdagen. Konklusjonen var at vi aldri blir utlært på temaet verdier og holdninger, og derfor bør vi ha dette på agendaen med jevne mellomrom.

 

 

 «Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål og ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som er tilfredsstillende, deltagende og fylt av håp, selv med de begrensninger som lidelsen forårsaker. Bedring involverer utvikling av ny mening og innsikt i eget liv”

(Anthony 1993, oversatt av Solfrid Vatne)

Tusen takk til Siri for at du minner oss på viktige temaer. Dette var lærerikt og interessant!

Kommentarene er stengt.