Påfyll av kompetanse for NAV Sandefjord

 

Kunnskap og erfaring er noe som Hadeland IPS mer enn gjerne både deler, diskuterer og videreutvikler sammen med andre IPS-avdelinger i Norge. Hadeland IPS tilbyr skreddersydde hospiteringsbesøk til IPS avdelinger i hele Norge. I uke 23 var NAV Sandefjord på lærerikt besøk hos Hadeland IPS. Fra inngangen av 2017 ble Hadeland IPS et av 4 ressurssentre i Norge på IPS. Hensikten er å videreutvikle IPS-tjenesten og spre kompetanse til ny oppstartede IPS-program og andre som ønsker mer kompetanse og veiledning på feltet.  

 

NAV Sandefjord på hospiteringsbesøk

NAV Sandefjord har nylig startet opp et eget IPS team, og i den forbindelsen var hele teamet på Gran for få se hvordan Hadeland IPS jobber. Avdelingsleder Maria Eriksen og hennes team bestående av metodeveileder Mette Marit Løke og jobbspesialistene Ellen P. Correia, Camilla Hunskaar, Turid Syvertsen og Adele B. Hansen deltok både på det ukentlige jobbspesialist møte samt fagmøtet til Hadeland IPS.

– Hadeland IPS skal være et regionalt- og nasjonalt kompetansesenter som skal sikre utvikling og kompetanse på IPS sin evidensbaserte praksis. Høy kvalitet på tjenesten, bidrar til å sikre at brukerne kommer ut i og står i ordinært lønnet arbeid, forklarer avdelingsleder Kine Nan Lium.

Nyttige erfaringer

Som jobbspesialist er man i kontakt med mange forskjellige både arbeidsgivere, og arbeidssøkere. For å gi jentene fra NAV Sandefjord et innblikk i hverdagen til Hadeland IPS fikk alle muligheten til å «skygge» hver sin rådgiver en hel arbeidsdag.

– Hadeland IPS består i dag av et team på 14 medarbeidere med ulik kompetanse og yrkesbakgrunn. Vi ser at det å lære av hverandres styrker bringer nyttig kompetanse til teamet vårt, og at vi på samme måte kan bringe erfaring til de avdelingene vi får på hospiteringsbesøk, forteller Lium videre.

 

Stor variasjon i arbeidsoppgaver

Etter oppholdet på Gran, var det en motivert og inspirert gjeng som satte kursen videre til Oslo, og Grunnkurs IPS.

– Det var stor variasjon i arbeidsoppgaver, arbeidssøkere og hvor den enkelte var i egen prosess. Det var flott å se at jobbspesialisten skreddersydde dagene etter jobbsøkers behov, er tilbakemeldingen fra Adele Beate Hansen som er nyansatt jobbspesialist i NAV Sandefjord.

 

Kommentarene er stengt.