IPS og BUP Hadeland styrker tilbudet til ungdom.

Hadeland IPS og BUP Hadeland har inngått et samarbeid for å styrke tilbudet til unge voksne mellom 16 og 18 år på Hadeland.

«Dette er en vinn-vinn situasjon der vi kan utfylle hverandres kompetanse og kunnskap, slik at vi sammen kan bidra til at flere ungdommer fullfører skole eller kommer ut i jobb», sier enhetsleder for BUP Gjøvik Ane Bekkestad Fjose og teamleder BUP Hadeland Mona Paulsen Westereng

Ane Bekkestad Fjose og Mona Paulsen Westereng

Jobbspesialistene Espen Lund og Elisabeth Oulie-Bjølverud som jobber med ungdom, opplever et stort engasjement og løsningsorienterte behandlere på BUP, som ønsker å jobbe sammen mot et felles mål, nemlig å få ungdom som har utfordringer med psykisk helse ut i utdanning og/eller jobb. Tilbudet er basert på et tett samarbeid med ungdommen, foresatte, behandler, veileder og jobbspesialist. Også andre samarbeidspartnere som Utdanningssektoren, og arbeidsgivere er viktige.

«Det oppleves veldig nyttig og unikt å kunne ha en rolle hvor man kan samarbeide så tett med alle involverte parter rundt en ungdom. Hvert enkelt løp er forskjellig og utvikles i individuelle retninger. Det å ha mål å strekke seg etter, bidra inn i samfunnet og føle seg nyttig er noe de unge er opptatt av. Sammen med BUP Hadeland, kan vi bidra til at flere klarer å fullføre utdanning eller komme seg ut i arbeidslivet.» Sier Espen Lund og Elisabeth Oulie-Bjølverud.

Kommentarene er stengt.