Har alt stått stille de siste månedene?

På tross av korona og strengt smitteregime, har jobbspesialistene på Hadeland vært i full sving. Jobbspesialist Birgithe har gode resultater og har hjulpet 3 jobbsøkere ut i jobb i løpet av denne perioden. Jobbspesialistteamet har vært kreative, tilgjengelig og en viktig støtte for både jobbsøkerne og arbeidsgivere fra hjemmekontoret. Deltakere i tiltaket egen regi trenger Birgithe og alle andre jobbspesialister mer enn noen gang.

 

Erfaringskonsulent Nina Skåningsrud har fulgt både jobbsøkere og jobbspesialister tilknyttet teamet på Hadeland tett de siste månedene:

Røykenvik 17. mars 2020

Ikke trodde jeg at en uke med hjemmekontor og koronaisolasjon skulle være nok til å savne «folka» mine. Jeg takket derfor ja til en rusletur med Birgithe, enda det er tirsdag og klokka midt på dagen. I vårsola ved den gamle lokstallen vinker jeg til et kjent fjes og får et stort smil og en avstandsklem tilbake av kollegaen min.

I det vi legger i vei med den befalte meteren mellom oss, er jeg nysgjerrig på hvordan det er å være jobbspesialist om dagen. Hva de pålagte begrensningene medfører i jobben hennes, og hvilke utfordringer Birgithe har møtt. Hun forteller at det ikke oppleves veldig annerledes og at det så langt ikke har bydd på store problemer.  «Jeg snakker med jobbsøkerne på telefon og det fungerer greit. Noen er litt usikre på den nye situasjonen, så det er viktig å opprettholde den gode relasjonen jeg har med dem»

Birgithe har ikke alltid vært jobbspesialist og opplyser at hun blant annet har drevet klesbutikk i Gran og vært «gardskjerring» Dette har gitt henne et stort nettverk, «alle» kjenner Birgithe og hun har et godt rykte i bygda. Jeg lurer på hvordan hun klarer å opprettholde arbeidsgiverkontaktene når hun ikke lenger kan benytte seg av tre kopper te. «Det gjelder å se på mulighetene fremfor å se begrensningene. Ja, det er mange bransjer som er rammet og et stort antall bedrifter sliter. Jeg har stor forståelse for at de har nok med sitt og sine, og at vi kanskje bør la de få være litt i fred akkurat nå.»  Samtidig kan det bli behov for flere folk i enkelte bransjer og åpne for muligheter andre steder» svarer jobbspesialisten optimistisk.

Vi fortsetter vandringen langs båthavna mens hun forklarer «Som jobbspesialist er det viktig at jeg er ydmyk og viser respekt for arbeidsgivere». Også i en Koronasituasjon er det viktig for meg å vise forståelse» påpeker hun og legger til «Det er viktig å opprettholde tilliten og seriøsiteten jeg har opparbeidet hos arbeidsgivere. Men det kan jo åpne for andre bransjer og det er her vi kan finne muligheter med å være på banen» hevder hun og smiler hun i det vi er tilbake i båthavna. Jeg takker for lufteturen og håper på snarlig gjensyn.

 

Oppdatering: 12. mai 2020.

Vi skriver uke 9 i Koronatidsregningen og det er på tide å ta en ny prat med Birgithe for å høre hvordan det går. Klarer hun å følge opp jobbsøkerne på en god måte? Hva med arbeidsgivere? Og hvordan løser hun utfordringene med hjemmekontor?

Birgithe forteller at det går helt fint å jobbe hjemmefra, men bemerker at hun synes det er leit å ikke ha den daglige kontakten med jobbspesialistteamet. «Jeg savner å ha kollegaer å sparre og drøfte med» Også Nav-veilederne er savnet av den erfarne jobbspesialisten og forklarer «Til vanlig holder vi til i samme etasje og det er lett å stikke innom når jeg trenger deres kompetanse til smått og stort.  Jeg synes terskelen for å ta kontakt er større nå og det skjer mindre spontant enn tidligere. Jeg vet de har mye å gjøre, så det er gode grunner når jeg tar kontakter dem nå».

Hun forteller at det ikke er så stor forskjell på hvordan hun følger opp jobbsøkere nå mot tidligere.  «Jeg har funnet ut at det går fint å ha telefonkontakt med de kandidatene jeg allerede har en god relasjon med. Tilbakemeldingene har også så langt vært positive. Når det gjelder nye deltakere  jeg aldri har truffet, byr det på noen større utfordringer» innrømmer jobbspesialisten og utdyper «Når man ikke kan se ansiktsuttrykk eller lese kroppsspråk mister man viktige deler av kommunikasjonen. Jeg er engstelig for at jobbsøkeren skal oppfatte meg som for direkte og at forhåndssamtalen kan oppleves mer som et avhør».

Når det gjelder arbeidsgiverbesøk forteller Birgithe at det har vært en annerledes måte å jobbe på. «På samme måte som med jobbsøker, kommer det an på om jeg allerede har en god relasjon med arbeidsgiver. Det kan være vanskeligere å knytte like god kontakt med bedrifter kun ved telefonkontakt. Forståelig nok er arbeidsgivere mer opptatt av sine egne permitterte» Vår jobbspesialist mener at det nå dreier seg i mer positiv retning. «Jeg opplever stadig oftere at det er lettere å stikke innom for å høre hvordan det går».

Birgithe står på for kandidatene sine og har prestert å hjelpe tre av dem ut i jobb under korona. Gratulerer!

Kommentarene er stengt.