Flere jobbspesialister i Innlandet

Tiltaket Utvidet oppfølging i NAV skal utføres av jobbspesialister og de jobber etter Supported Employment-metodikk. Nå skal NAV Lillehammer, Midt-Gudbrandsdal, Østre og Vestre Toten, Valdres, Søndre og Nordre Land også i gang med dette tiltaket. Verdigrunnlaget i metodikken er viktig, det å ha en individrettet tilnærming og la jobbsøkeren ta informerte valg. Avdelingsleder Kine Lium ved NAV Hadeland la stor vekt på dette og drøftet fordeler/ulemper ved det å jobbe etter en metode, med lederne som skal i gang med Utvidet oppfølging sist uke.

Vi ønsker lykke til!

Kommentarene er stengt.