Fagdag IPS Gjøvik

No description available.
Malin og Nina i kommunestyresalen Gjøvik Rådhus. Tirsdag 5.April 2022

I over 2 år har IPS vært et samarbeidsprosjekt mellom NAV, DPS Gjøvik og Gjøvik kommune, nå er det besluttet at prosjektet går over i drift. I dag var alle involverte samlet for å gjøre opp status, med tanke på videre implementering. Regional IPS Rådgiver i Innlandet Malin Bergseth og Erfaringskonsulent Hadeland IPS, Nina Skångsrud deltok på fagdagene.

IPS Gjøvik ønsket å bruke dagen til å minne hverandre om suksesser og utfordringer. Med særlig fokus på hvordan behandler, jobbspesialist og NAV-veileder kan virke sammen til fordel for deltakerne i IPS. Dette ble belyst gjennom bl.a. grunnprinsippene for IPS med fokus på målgruppe, metode og samhandling mellom aktørene. IPS-metoden forutsetter at aktørene i hjelpeapparatet, NAV-veileder, behandler og jobbspesialist, rundt hver enkelt deltaker jobber sammen mot felles mål om jobb. Deltaker i IPS er mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk, som er tilknyttet behandlingsteam i helsetjeneste i Gjøvik Kommune, DPS Gjøvik, Fact-team Toten/Land og FACT-team Gjøvik. Malin Bergseth og Nina Skåningsrud hadde et innlegg om de 8 prinsippene som står sentralt i IPS-metoden.

Åtte prinsipper for Individuell jobbstøtte (IPS)

  1. Målet er ordinær, lønnet jobb
  2. Deltagelse på bakgrunn av arbeidssøkers eget ønske
  3. Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen
  4. Jobbsøk skjer ut fra deltagerens interesser og ferdigheter
  5. Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske ytelser
  6. Jobbsøk starter raskt og senest etter 1 måned
  7. Systematisk jobbutvikling ut fra arbeidssøkers preferanser
  8. Oppfølgingen er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset
Enhetsleder, psykologspesialist Nordlandssykehuset, Beate Brinchmann
Kommentarene er stengt.