Energisk og utviklende erfaringsdeling

 

I tillegg til å hjelpe folk ut i ordinært lønnet arbeid, er Hadeland IPS også ett av fire ressurssentre i landet. Jobbspesialistene skal også lære opp nye kollegaer som skal jobbe etter samme metode. Vi har snakket med to av jobbspesialistene som nylig delte sine erfaringer på et nasjonalt kurs.

Jobbspesialistene forteller at det å jobbe på et ressurssenter er både krevende og lærerikt. Man lærer seg å ta ting på sparket og hive seg rundt når ting skjer. Det å jobbe med mennesker gjør at ingen dager er like.

Faglig egenutvikling og erfaringsutveksling

Hadeland IPS sin rolle som ressurssenter innebærer at de ansatte i tillegg til sine ordinære arbeidsoppgaver også har andre oppdrag som opplæring og hospiteringsbesøk.

– Vi har ofte hospitanter på besøk som er med oss for å se hvordan vi jobber. Man må derfor ha godt planlagte dager med muligheter for justering, forteller jobbspesialist Birgithe Gamme.

Videre forteller Lisbeth at disse oppgavene er med på å videreutvikle henne både faglig og personlig.

– Det gir rom for refleksjon i hvordan man utfører arbeidsoppgaver og hvordan man forstår den enkelte. Denne prosessen fører til mye læring for meg, sier metodeveileder Lisbeth Grua.

 

 

Foredrag og bidrag på kurs

Hadeland IPS består av en gruppe personer som innehar et vidt spekter av egenskaper og erfaringer. Sammensetningen er langt ifra tilfeldig, og ulikheter fører til en god dynamikk i gruppa som sammen danner teamet hos Hadeland IPS. De ansatte hos Hadeland IPS deltar med jevne mellomrom som foredragsholdere på nasjonale jobbspesialistkurs. Nylig deltok Lisbeth og Birgithe med inspirerende innlegg for nye jobbspesialistspirer.

De mener at det er viktig at de som gjør jobben daglig og opplever både suksess og utfordringer, deler erfaringer om dette.

– Vi jobber med mennesker og ingen dag eller sak er lik. Metoden vi jobber etter derimot, og respekten og troen på mennesker er den samme, beskriver Birgithe Gamme.

Lisbeth legger til at også forberedelsene sammen med kollegaer er både lærerike og bevisstgjørende.

Evaluering av IPS-avdelinger i Norge

Flere av medarbeiderne hos Hadeland IPS innehar også rollen som evaluator. Dette innebærer av de på forespørsel reiser for å kvalitetsevaluere andre IPS-tjenester i Norge. Når man reiser for å evaluere så er man gjerne i den aktuelle avdelingen i 2-3 dager, hvor man intervjuer alt fra ledere til deltakere som mottar tjenesten. Dette er grundig arbeid med et viktig mål for øyet, nemlig det å kunne tilby motiverte arbeidssøkere en best mulig tjeneste.

– Evaluator-rollen gir meg mulighet til å bli kjent med og lære av hvordan kollegaer ved andre kontor løser sine arbeidsoppgaver. Det gir meg en større forståelse, toleranse og ydmykhet i forhold til hvor mange dyktige kollegaer vi har i Norge, avslutter metodeveileder og evaluator Lisbeth Grua.

 

Trykk her for å bestille hospiteringsbesøk hos Hadeland IPS!

Kommentarene er stengt.