Bra jobba IPSNOR!

Hadeland IPS ressurssenter har hittil i år mottatt 18 henvisninger på hospiteringsbesøk. Denne gangen var det vår tur! Vi dro til Bodø og besøkte IPSNOR i splitter nye lokaler. Vi gratulerer Nordlandssykehuset med åpningen av det nyetablerte senteret for arbeid og helse, les mer om åpningen: IPSNOR

Det er imponerende å se hva dere har fått til. Vi har lært om hvordan IPS ressurssenteret Bodø har bidratt til en spredning av IPS-programmer i nord og hva som er viktig i etablering og drift av disse. I tillegg har vi diskutert felles utfordringer når jobbspesialisten er ansatt i NAV, men har arbeidssted i helse og krav til dokumentasjon.

Av de 8 IPS pilotene fra 2012 har Bodø og Hadeland blitt etablert som 2 av de 4 nasjonale ressursmiljøene i Norge, som jobber for å styrke satsingen på IPS. Leder for IPSNOR Psykologspesialist Beate Brinchman har en posisjon i helse, som har bidratt til en god forankring av IPS i Nordlandssykehuset.

Tusen takk for inspirerende dager i Bodø og en spesiell takk Lene og Mads for at dere tok dere tid til oss i en travel hverdag.

Lykke til videre med implementering & forskning på IPS.

Fra venstre: Lene Hellesvik Hansen, Malin Bergseth, Sirèn Fossli Nielsen, Atle Meuche Granberg, May Lund og Mads Kristian Johansen.

 

Kommentarene er stengt.