Nytenkende og offensivt hos NAV Grünerløkka

Bydelen Grünerløkka er for mange selve symbolet på hvordan man på en god måte kan blande sammen både kultur, mat, historie og mennesker med ulik bakgrunn til en perfekt mix. Det er lov å være nytenkende og offensiv i denne bydelen. På NAV Grünerløkka finner man også den samme typen av offensiv mentalitet. Denne uka var gjengen som innbefattet alt ifra NAV leder til jobbspesialister på besøk hos Hadeland IPS, for å lære mer om implementering av en nystartet IPS-tjeneste.

 

 

Egen psykolog i teamet, og allerede synlige resultater!

På Grünerløkka i Oslo ble det startet et nytt IPS Team i midten av august. Teamet er plassert ved NAV Grünerløkka og er et tilbud for ungdom fra 18-30 år som over en lengre periode har mottatt økonomisk bistand fra sosialtjenesten. Felles for kandidatene som benytter den nye IPS tjenesten er et ønske om å få seg ordinær jobb. Teamet består av metodeveileder, 2 jobbspesialister og en psykolog. Alle team-medlemmene har allsidig bakgrunn fra offentlig- og privat næringsvirksomhet, psykologen har blant annet fagbrev som frisør og som samlebåndsarbeider i flere virksomheter.

– Resultatene har allerede startet å tikke inn, og det er en entusiastisk gjeng som håper å være et godt alternativ for ungdom som ønsker å komme seg ut av NAV og inn i arbeidslivet, forteller Metodeveileder Runar Leiren ved NAV Grünerløkka.

 

Forankring i ledelsen

Alle som har jobbet med IPS over tid er klar over hvor viktig det er å ha med ledelsen for å integreres i driften i virksomheten. Ledelsen fikk her et innblikk i hvordan jobbspesialistene jobbet i praksis og var integrert i ulike behandlingsteam.

– Ledelsen ved NAV Grünerløkka er kjent for innovasjon og åpenhet for nye måter å jobbe på, men det er godt også for dem å se at det man faktisk ønsker å få til å fungere godt på Grünerløkka allerede gir gode resultater andre steder, forklarer Leiren.

 

Knall start for Team Grünerløkka

Den eneste som tidligere har jobbet med IPS i teamet på Grünerløkka er metodeveileder. For de andre i teamet er det mye læring i å se et tjenesten på Hadeland i full utfoldelse. Tilbakemeldingen var at det var inspirerende og lærerikt.

– Spesielt det høye fokuset på resultater er en kick-start opplevelse for teamet vårt. Det resulterte i justeringer i eget opplegg på et mye tidligere tidspunkt enn hvis vi ikke hadde tatt turen til Hadeland. Her kan man bruke erfaringer gjort over mange år og slipper å finne opp hjulet på nytt, tillegger den motiverte metodeveiledern fra Løkka.

 

Lærerikt på Hadeland

Hadeland IPS Ressurssenter er en regional- og nasjonal kunnskapsbase som blir flittig brukt av kunnskapssøkende IPS-tjenester. Det er nesten ukentlige besøk fra hele landet som besøker NAV-kontoret og Hadeland IPS for å få påfyll av IPS-kompetanse.

– Vi vil takke Hadeland IPS Ressurssenter for to lærerike mandager hvor vi fikk være med både på ukentlig møte med jobbspesialistene og møtt relevante personer i NAV og helse for utveksling av erfaringer.

Klikk her for å bestille gratis hospiteringsbesøk hos Hadeland IPS!

De som deltok på hospiteringen fra NAV Grünerløkka var:
Runar Leiren, Metodeveileder
Carina Nyheim, Jobbspesialist
Åse Sjuls, Jobbspesialist
Lene Bjerknes, Psykolog i IPS teamet
Mats Rønningen, Seksjonsleder
Trude Samdal Aasen, Avdelingsleder ungdom, mottak og Oslopiloten
Anders Ringereide, Avdelingsleder Flyktningeavdelingen
Hanne Aspelien, Leder NAV Grünerløkka

 

Kommentarene er stengt.