Kurs i individuell jobbstøtte (IPS) og supported employment (SE)

 

Her finner du oversikt over kurs i IPS og SE i 2019! 

Flere og flere helsetjenester tar i bruk Individuell jobbstøtte (IPS) og Supported employment (SE). Tiltakene retter seg mot å hjelpe mennesker med rus- og psykiske problemer ut i ordinært arbeidsliv.

Arbeids- og velferdsdirektoraret og Helsedirektoratet tilbyr kurs og opplæring i IPS og SE. Direktoratene samarbeider med ressurssentrene på IPS og NAPHA om opplæringen.

Se hele kursoversikten på NAPHA.no her! 

 

Kommentarene er stengt.