Hospiteringsbesøk fra IPS Asker

Vi har nok engang hatt hyggelig besøk av jobbspesialister. Denne gangen av Gunhild som sitter i FACT team, Ivar i ROP og Remi i psykisk helseteam Asker kommune. Det ble to innholdsrike dager med blant annet arbeidsgiverbesøk, behandlingsmøter og deltakermøter. De tre jobbspesialistene hadde rukket å få litt erfaring og bidro med gode refleksjoner og spørsmål.

Gunhild forteller at «hospiteringen har vært lærerik og jeg tar med meg noen nyttige tips hjem». Hun forklarer videre: «Det var interessant å delta i behandlingsteam og merker meg at det er ulik praksis mellom behandlingsteamene. Det var også nyttig å diskutere caser i jobbspesialistmøtet».

Remi istemmer og legger til «Jeg fikk være med på arbeidsgiverbesøk sammen med jobbsøker. Det vil jeg ta med og gjøre selv også».

Ivar fikk med seg deltakermøte, bedriftsbesøk og deltok på møte i en bolig som vi samarbeider med og forklarer at «det var flott å se at det fungerer for deltaker».

FV. Magnhild, Remi, Malika, Ivar, Anne Mari og Morten.

Etter to innholdsrike dager har Gunhild, Ivar og Remi plukket opp noen tips og idéer å ta med hjem til IPS Asker og legger til at «mye fungerer veldig bra allerede».

Vi ønsker dere lykke til og takker for hyggelig besøk!

Kommentarene er stengt.