Hospitering fra NAV Modum

Nav Modum har akkurat startet med utvidet oppfølging. De samarbeider også med Modum bad om pasienter som ønsker jobb. I den anledning ønsket jobbspesialist Kristina Næssan å komme på hospitering til Hadeland.

Kristina syntes det har vært lærerikt å være med ulike jobbspesialister ut til arbeidsgivere og i møte deltakere. Hun deltok på flere behandlingsmøter og uttrykte at det ga stor nytteverdi. Hun fikk se på nært hold hvordan IPS og helse samarbeidet om den enkelte deltaker og hvor viktig et tett samarbeid med helse er. Kristina likte godt hvordan jobbspesialistmøtet er organisert  og gleder seg til å komme ordentlig i gang som jobbspesialist.

                    

Takk for fine dager sammen og vi ønsker lykke til!

Kommentarene er stengt.