Hadeland med eget FACT team

Hadelands FACT-team består av Berit-Merete Berg-Nilsen (fra venstre), Dag Østby, Tore Nygård, Stine Stensli Dammen, Roar Sørum og Tone Bækken. I tillegg er psykiater og psykolog koblet på teamet.
Kred.: Kine Vik-Erstad/Gran kommune© Gran kommune

Samarbeidsprosjektet FACT Hadeland skal sikre enda bedre og helhetlig hjelp til innbyggere over 18 år med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblemer. – Dette er et team-arbeid av dimensjoner. Gratulerer, sa Benedicte Thorsen Dahl under den offisielle åpningen av FACT Hadeland fredag 10. september. Dahl er divisjonsdirektør for psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet (SI) og kunne videre fortelle at FACT-teamet på Hadeland er det sjuende teamet som er opprettet i samarbeid med sykehuset. 

Vi har den største satsingen på dette i Norge og har virkelig troen på å jobbe i fleksibelt oppsøkende behandlingsteam, som FACT er, sa Dahl. FACT Hadeland er et samarbeidsprosjekt mellom SI, DPS Gjøvik poliklinikk Hadeland, IPS Hadeland, NAV Hadeland, Lunner kommune og Gran kommune. Dette er FACT • • Startet opp i februar i år • FACT-teamet ble etablert i februar i år og består av følgende funksjoner: • teamkoordinator • psykiater • psykolog • spesialvernepleier • psykiatrisk sykepleier • jobbspesialist • erfaringskonsulent • merkantil funksjon • 

Vi er aktivt oppsøkende og jobber ambulant. Det betyr at arbeidet vårt i hovedsak skjer utenfor kontorbygget. Vi jobber der hvor pasienten er, fortalte teamkoordinator Dag Østby under åpningen. • Selv om det var offisiell åpning av tjenesten 10. september, har teamet fungert siden februar i år. Da teamet startet hadde de om lag ti pasienter å jobbe med. Nå følger de opp cirka 30 pasienter. Ett FACT-team er beregnet for å følge opp cirka 35 personer, mens det statistisk sett på Hadeland vil være rundt 90 personer som vil passe inn i denne tjenesten. • 

Må bygge relasjoner for å få til noe – Jeg har trua på denne måten å samarbeide på og gi tilbud til pasientgruppa på. Gjennom dette arbeidet gir vi behandling på en måte og på et sted som pasientene kan greie å ta imot, sa Marianne Granseth under markeringen. Hun er enhetsleder for psykisk helse- og rustjeneste i Gran kommune. FACT Hadeland er startet som et fireårig prosjekt. Teamkoordinator Østby fortalte at målet er permanent drift. – Foreløpig er det litt tidlig å se spesifikke resultater fra FACT-teamene i Innlandet, men vi har mange gode historier fra hvert team og fra enkeltpersoner. Over tid bør man også se at antall innleggelsesdøgn går ned, forklarte Østby. Responsen fra pasientene så langt er at både brukere og pårørende er mer fornøyd enn de var før. – Vi er fleksible og bruker tid til å bygge relasjoner med våre pasienter. Det er inngangsporten og helt avgjørende for at vi skal få til noe sammen, slo teamkoordinatoren fast.

Kommentarene er stengt.