Besøk av Oslo Ressurssenter

  • For et par uker siden var vi så heldige å ha hospiteringsbesøk av et team fra Oslo Ressurssenter som besto av Regional rådgiver Camilla, metodeveileder voksen Nathalia, Metodeveileeder ung Fabian og Jobbspesialist Christian.  Vi hadde noen fine timer sammen hvor vi hadde erfaringsdeling rundt følgende temaer;
  • Mottak av hospitanter og andre. Hvordan ser programmene/agenda ut?
  • Kobling og relasjoner mellom Hadeland ressurssenter og IPS-team.
  • Hvordan jobbes det mellom Regional IPS rådgiver og ressurssenter?
  • PR og promotering av ressurssenter og hospitering. Registering av henvendelser.
  • Ressurssenter oppgaver versus samhandling helse?
  • Erfaringer med å ha hele IPS-teamet integrert i NAV- hvordan fungerer samhandling med helse- integrasjon i behandlingsteam osv.

Tusen takk til gjengen fra Oslo for inspirerende og nyttig erfaringsdeling og gode samtaler

Kommentarene er stengt.