Besøk av Oslo Ressurssenter

For et par uker siden var vi så heldige å ha hospiteringsbesøk av et team fra Oslo Ressurssenter som besto

Nye fjes på DPS

NYE PSYKOLOGER PÅ DPS Det var en vitebegjærlig og engasjert gjeng som fikk innføring i IPS-metodikken sist uke.  Vi gleder

Fagdag IPS Gjøvik

Tirsdag 5.April var Nina Skåningsrud og Malin Bergseth på fagdagene til IPS Gjøvik.