Roy Erland Myrdal

Jobbspesialist Roy Erland har jobbet innen toppidrett de siste 12 årene. Her har han hatt forskjellige roller innenfor skihopping i Norges Skiforbund og Kollenhopp. Gjennom dette har han opparbeidet seg god erfaring med individuell oppfølging av mennesker. Erfaringene har gitt god forståelse for teamarbeid, ledelse og prosjektarbeid. Roy Erland har utdannelse innen idrett fra Norges Idrettshøgskole og Pedagogikk fra Universitetet i Oslo.