KOMPETANSEBEHOV – SE HER!

 

Litt om historien til Hadeland IPS Ressurssenter

I 2012 ble det bestemt at Individual Placement and Support (IPS – Individuell Jobbstøtte) skulle prøves ut i Norge. 7 piloter med ulik organisering i NAV og helse skulle prøve ut IPS-modellen. Det ble i perioden gjennomført en RCT studie som ble avsluttet i desember 2016. Resultatene var i likhet med tidligere internasjonale RCT-studier på IPS, vellykket, og kunne vise til bedre resultater enn kontrollgruppa.

I 2017 ble Hadeland IPS et av 4 ressurssentre i Norge på IPS. Hensikten er å videreutvikle IPS-tjenesten og spre kompetanse til ny oppstartede IPS-program og andre som ønsker mer kompetanse og veiledning på feltet. Gode resultater og god kvalitet på IPS og SE-tjenesten på Hadeland har gitt oss muligheten til å bidra i dette viktige arbeidet.

Siden 2012 har Hadeland IPS opparbeidet seg solid kompetanse på Individuell jobbstøtte (IPS) /Supported Employment (SE). Vi har over flere år vært ansvarlig for gjennomføring av nasjonale kurs og opplæringer på IPS i regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Vi holder også kurs i Supported Employment i NAV sin satsning på Egen regi og Utvidet Oppfølging i NAV.

Hadeland IPS bidrar også med å gjennomføre kvalitetsevalueringer av tilsvarende tjenester i hele landet. Vi har flere personer med kompetanse på kvalitetsevalueringer i avdelingen.

Hadeland IPS skal være et regionalt- og nasjonalt kompetansesenter som skal sikre utvikling og kompetanse på IPS sin evidensbasert praksis . Høy kvalitet på tjenesten, bidrar til å sikre at brukerne kommer ut i og står i ordinært lønnet arbeid.

Hadeland IPS består i dag av et team på 14 medarbeidere med ulik kompetanse og yrkesbakgrunn. Det er stort engasjement hos jobbspesialistene som har resultatfokus og trigges av måloppnåelse gjennom teamarbeid.

Dersom du ønsker mer kompetanse eller informasjon om IPS kan Hadeland IPS bidra med dette:

· Kurs

· Hospiteringer

· Foredrag

· Seminarer

· Hjelp til igangsetting

· Implementering

· Dokumentasjon og registreringer

· Verktøy og skjema

· Veiledning og opplæring av jobbspesialister og metodeveiledere

 

 

Ønsker du å komme i kontakt med et av de fire IPS-Ressurssentrene?

 

   

 

Hadeland IPS
Hjemmeside
Kontaktinfo
Last ned vår brosjyre her!
Ønsker du å komme på gratis hospiteringsbesøk hos oss? TRYKK HER! 

Ressurssenter IPS og SE (Østfold)
Kontaktmail

IPS NOR (Bodø)
Hjemmeside
Kontaktmail

IPS Bergen
Kontaktmail

 

Andre nyttige nettsider:

NAV

NAPHANasjonalt kompetansesenter for psykisk helse