Livet kan by på utfordringer,
og for de fleste av oss går det opp og ned


Kjenner DU noen, eller har du selv opplevd at livet ikke alltid går på skinner? Da vet du også at jobb og gode kollegaer er viktig. Jobb kan være tilfriskende og gir gode helsemessige effekter for mennesker med psykiske utfordringer.

Hadeland med eget FACT team

Samarbeidsprosjektet FACT Hadeland skal sikre enda bedre og helhetlig hjelp til innbyggere over 18 år med alvorlige psykiske lidelser og/eller Les Mer...

Et vellykket NAV-prosjekt!

I 2019 fikk NAV Hadeland midler til utvikling av de sosiale tjenestene. Valget falt på et tiltak for sosialhjelpsmottakere med Les Mer...

Hadeland med eget FACT team

Samarbeidsprosjektet FACT Hadeland skal sikre enda bedre og helhetlig hjelp til innbyggere over 18 år med alvorlige psykiske lidelser og/eller Les Mer...

Eirik (29) trudde han ikkje var attraktiv på jobbmarknaden. Slik fekk han fast jobb

Eirik Nesthus (29) frå Steinsdalen i Hardanger merka at noko ikkje var som det skulle då han studerte psykologi i Les Mer...