En lønnsom deal!

Jobbspesialistene på Hadeland har som mål å være en trygg
rekrutteringspartner med den beste oppfølgingen for arbeidsgiveren.
Vi bistår motiverte arbeidssøkere i jakten på den riktige jobben.

ER DU ARBEIDSGIVER? Last ned vår brosjyre her!

 

All forskning viser at jobb er tilfriskende og gir gode helsemessige
effekter dersom vi får bruke vårt talent, våre ferdigheter og
kompetanse ute i arbeidslivet, på den riktige arbeidsplassen.

Med Hadeland IPS som rekrutteringspartner vil du få følgende merverdi tilbake:

• Motiverte medarbeidere

• Kvalifiserte medarbeidere

• Trygg og åpen rekrutteringsprosess

• Oppfølging og tilrettelegging for arbeidstaker og arbeidsgiver

så lenge en av partene ønsker dette

• Dedikert jobbspesialist tilgjengelig for din bedrift

• Tett samarbeid med NAV

• Kunnskap om økonomiske stønader og virkemidler

• Stort fagnettverk og mange samarbeidspartnere

Jobbmatch

Jobbspesialistene er opptatt av bedriftens behov og hva dere
ser etter når dere skal rekrutterer nye medarbeidere. Vi vet
at det er både tid- og ressurskrevende å få rett person på rett
plass. Jobben vår er å bli godt kjent med ulike arbeidsgivere og
selvfølgelig med kandidatene som leter etter jobb. Gjennom
kartlegging av personlige egenskaper, interesser og ferdigheter,
har vi gode forutsetninger for å finne frem til rett jobbmatch.

Jobbspesialisten vil legge til rette for at alle parter skal komme
godt ut av det i en ansettelsesprosess.

Vi er et stort team med erfaring fra mange bransjer og yrker,
og vil være tilgjengelig for deg når du trenger det!

Ønsker du kvalifiserte kandidater ring en av våre jobbspesialister i dag, vi hjelper deg kostnadsfritt.